มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญชวนส่งบทความแบบออนไลน์สําหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" (6 Rajabhat University National and International Research & Academic Conference : RUNIRAC VI) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และขอเชิญชวนส่งบทความแบบออนไลน์สําหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณาจารย์ที่สนใจ สามารถส่งบทความแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และนําเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยได้ที่ http://runirac2020.chandra.ac.th/index.php

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6.pdf


พิมพ์