คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและบัญชี

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและบัญชี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://business.cpru.ac.th หัวข้อ วารสารบริหารธุรกิจ

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ-วารสารบริหารธุรกิจและบัญชี.pdf


พิมพ์