สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ"

        สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพ ค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.knit.or.th/web/odc1

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ.pdf


พิมพ์