คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมและนำเวนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สามารถลงทะเบียนได้ทาง http://www.sskru.ac.th

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ_การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3.pdf


พิมพ์