มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science and Technoloty (JCST)

        มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal of Current Science and Technoloty (JCST) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://jcst.rsu.ac.th

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร_โครงการฝึกอบรม_2563.pdf


พิมพ์