มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The th PSU Education Conference "A Better Change in Higher Education for Future Economy"

        ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The th PSU Education Conference "A Better Change in Higher Education for Future Economy" ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าวกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงนวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.psuedconference.org

   ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The th PSU Education Conference "A Better Change in Higher Education for Future Economy".pdf


พิมพ์