การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่" ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5.pdf


พิมพ์