มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 "การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่"

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 "การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่" ในวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9.pdf

 


พิมพ์