ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) ส่งบทความวิจัยแบบออนไลน์ได้ที่ http://kru.ac.th/journal

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง scan_644.pdf


พิมพ์