ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การเรียนร้สู่อนาคต ตอบโจทย์โลกดิจิตอล”

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนรู้สู่อนาคตตอบโจทย์โลกดิจิตอล” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถส่งผลงานและลงทะเบียนได้ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ส่งผลงานภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_656.pdf


พิมพ์