เชิญร่วมงานโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาก้านเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน จัดโครงการ “เศรษฐทัศน์” จึงขอเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทึ่สนใจร่วมฟังการนำเสนอบทความ โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2558


พิมพ์