ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 4th PSU Education Conference “Engaging Student to Future Ready Graduates” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 258 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนอบทคัดย่องานวิจัย โดยสามารถส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558


พิมพ์