เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ รุ่นที่ 2

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ” รุ่นที่ 2 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_893.pdf


พิมพ์