ภารีสา รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา

ภารีสา รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา อย่างน้อยระยะเวลา 3 เดือน โดยเปิดรับสมัครในแผนกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. แผนกการต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) 2. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) 3. แผนกครัว (Kitchen) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ


พิมพ์