ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ


พิมพ์