กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด คนสร้างสื่อ ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ "ยาเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง"

กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด คนสร้างสื่อ ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ "ยาเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง" โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สื่อ Info graphic และคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "ยาเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง" กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.student.nstru.ac.th

ดาวน์โหลด โครงการประกวดการออกแบบสื่อ และประกวดคลิปวีดีโอสั้น


พิมพ์