กำหนดการ กิจกรรมคนของพระราชาบูชาครู (พิธิไหว้ครู) ประจำปี 2562

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ และกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมคนของพระราชาบูชาครู (พิธิไหว้ครู) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


พิมพ์