ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังนี้
1. เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การแต่งกายชุดนักศึกษา โดยบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบังคับ จำนวน 2 ชั่วโมง
2. เวลา 15.00 น. พิธีถวายราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การแต่งกายชุดเสื้อสีฟ้า กางเกงขายาวสีดำหรือกรมท่า สวมรองเท้าผ้าใบ โดยบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบังคับ จำนวน 2 ชั่วโมง
3. เวลา 17.30 น. กิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน (เต้นแอโรบิค) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การแต่งกายชุดเสื้อสีฟ้า กางเกงขายาวสีดำหรือกรมท่า สวมรองเท้าผ้าใบ โดยบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบังคับ จำนวน 2 ชั่วโมง
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน


พิมพ์