มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562) ในวันที่ 19-20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


พิมพ์