กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดบทความ Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดบทความ Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. รายละเอียดกิจกรรม

 

 


พิมพ์