กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดบทความ Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 90

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดบทความ Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. รายละเอียดกิจกรรม

 

 

พิมพ์