ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

        ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับย้ายโดยตัดโอนอัตราและเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการประเมินและสอบสัมภาษณ์ (ไม่รับสมัครจากบุคคลทั่วไป) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบด้านล่าง


พิมพ์