สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หมัดเด็ดการแข่งขัน ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 160

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หมัดเด็ดการแข่งข...ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า ส่วนภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบงกชรัตน์ 2 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

พิมพ์