หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ พี่นิเทศฯ ชวนน้องรณรงค์สร้างโลกใหม่ให้น่าอยู่

        หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประชาสัมพันธ์โครงการ พี่นิเทศฯ ชวนน้องรณรงค์สร้างโลกใหม่ให้น่าอยู่ จัดโดยนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในงานจะมีการเปิดตัวโครงการ 5 โครงการ คือ โครงการวัยรุ่นหน้าใหม่ต้านบุหรี่ โครงการนักศึกษารุ่นใหม่สวมใส่(ใจ) หมวกนิรภัย โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง โครงการงดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก และโครงการใช้ขวดน้ำส่วนตัวลดใช้ขวดพลาสติก


พิมพ์