บริษัท ซีพีแรม จำกัด ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาที่สนใจผลิตคลิปสั้น เข้าฟังบรรยายและประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปสั้น ชื่อโครงการ คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 2

        บริษัท ซีพีแรม จำกัด ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาที่สนใจผลิตคลิปสั้น เข้าฟังบรรยายและประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปสั้น ชื่อโครงการ คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 2


พิมพ์