องค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนโนห์รา และการประชันหนังตะลุงเยาวชน งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

        องค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนโนห์รา และการประชันหนังตะลุงเยาวชน งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562


พิมพ์