ประกาศ แจ้งนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อรับบัตรนักศึกษา

        ประกาศ แจ้งนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ในวันที่ 10-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ดการ์ดเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบัตรนักศึกษา รายละเอียดกำหนดการจามเอกสารแนบ


พิมพ์