ประกาศ การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR รอบตกค้าง (สำหรับนักศึกษารหัส 59)

        ด้วยศูนย์ภาษา จะจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR รอบตกค้าง (สำหรับนักศึกษารหัส 59 ที่ยังตกค้างการสอบ) กำหนดสอบในวันพุธ ที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยการสแกน qr-code หรือ ที่ http://1th.me/66x4 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 โทรศัพท์ 075-809835


พิมพ์