ประชาสัมพันธ์ ห้องพักของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 104

        ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี ขอประชาสัมพันธ์ห้องพักของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง เตียงคู่ 18 ห้อง เตียงเดี่ยว 2 ห้อง อัตราห้องพัก 600 บาท ต่อคืน (บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับส่วนลด 10%)

พิมพ์