การสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยกองพัฒนานักศึกษา  และชมรมพุทธศาสน์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2562  จึงขอแจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยกำหนดให้ธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรม พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2562  ดูรายละเอียดการสอบได้...ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2562.pdf


พิมพ์