ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP

        ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  CU-TEP ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 19 สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่ 11-20 ตุลาคม 2562 รับจำนวนจำกัดเพียง 230 คน เท่านั้น สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC


พิมพ์