ประกาศ การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถสมัครได้ที่ http://www.nstru.ac.th หรือ http://regis.nstru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio).pdf


พิมพ์