ประกาศ แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ทุกชั้นปี รับบัตรนักศึกษา

        ประกาศ แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ทุกชั้นปี รับบัตรนักศึกษา โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบัตรนักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 09.00-15.30 น. ณ หอประชุม (อาคารโรงอาหารเก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศ แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ทุกชั้นปี รับบัตรนักศึกษา.pdf


พิมพ์