ประชาสัมพันธ์การแต่งกายชุดครุยเพื่อถ่ายภาพของบัณฑิต

        เพื่อให้การแต่งกายชุดครุยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพดังกล่าว มีความเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบ บัณฑิตทุกท่านสามารถดูการแต่งกายชุดครุยของบัณฑิตได้จากเอกสารแนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประชาสัมพันธ์การแต่งกายชุดครุยเพื่อถ่ายภาพของบัณฑิต.pdf


พิมพ์