ประกาศ ขยายเวลาการเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

        กองพัฒนานักศึกษา ประกาศขยายเวลาการเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรที่ประสงค์จะเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สามารถส่งรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมายังกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประกาศ ขยายเวลาการเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562.pdf


พิมพ์