คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "มหาชัยสานสัมพันธ์ สังค์สรรคปีใหม่" ครั้งที่ 1

        คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "มหาชัยสานสัมพันธ์ สังค์สรรคปีใหม่" ครั้งที่ 1 สามารถตรวจสอบรายชื่อสังกัดสีได้ที่ https://www.nstru.ac.th/th/news/view/2468/


พิมพ์