บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 8 ตำแหน่ง

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายและการตลาดประจำสำนักงาน
  2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการประจำคลังสินค้า
  3. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน
  4. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายและการตลาด (ร้านค้าเครดิต)
  5. ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายและการตลาดประจำหน่วยรถ
  6. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยฝ่ายขายและการตลาดประจำหน่วยรถ
  7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
  8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายใน

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด - รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานจำนวน 8 ตำแหน่ง.pdf


พิมพ์