บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3-4 ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

        บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3-4 ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีความประสงค์ขอฝึกงานตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2563 เพื่อเข้าฝึกประสาการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ณ บิ๊กซี สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : บิ๊กซี - โครงการรับนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3-4 ภาคฤดูร้อน.pdf


พิมพ์