แนะนำบุคลากรใหม่คณะวิทยาการจัดการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

แนะนำบุคลากรใหม่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นางสาวอัลชลี บ่มไล่ (ปิ้ว)
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2562


พิมพ์