ส่วนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

        ส่วนมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงละคร หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ลงทะเบียนออนไลน์และตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/hsTadoZeR8b3dW8g9

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์งานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10.pdf


พิมพ์