กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา และกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563

เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอน/สอบ ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/สอบ ตามประกาศแนบท้ายนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา และกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : กำหนดการลงทะเบียน และกำหนดการเรียนการสอน 3-2562 และ 1-2563.pdf


พิมพ์