ประกาศ ปรับปรุงระบบและเปิดระบบจองหอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประจำปี 2563

ประกาศ 📌นักศึกษาที่มีรายชื่ออนุญาตรอบที่1
ให้ทำการจองหอพักใหม่อีกครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน 2563
โปรดอ่านขั้นตอนและทำความเข้าใจก่อนเข้าระบบทำการจองหอพัก
👉ขั้นตอนการจองหอพัก
1.เข้าระบบ http://stddorm.nstru.ac.th/
2.กรอกรหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน (รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปี)
3.เลือกหอพัก ห้องพัก ที่จะทำการจอง
4.รอการอนุมัติห้องพักจากงานหอพักนักศึกษาเพื่อทำการพิมพ์ใบชำระเงิน
5.รอมติในที่ประชุมของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับลดค่าหอพักเนื่องจากช่วงลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหอพัก
ในภาคเรียนที่1/2563 ต่อไป


พิมพ์