หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ขอเชิญติดตามรับชม นิเทศทอล์ค ครั้งที่ 2 "การบริหารงานภาพยนตร์สมัยใหม่"

        หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญติดตามรับชม #นิเทศทอล์ค ครั้งที่ 2 "การบริหารงานภาพยนตร์สมัยใหม่" โดยการสัมภาษณ์สด คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (พี่ปรัช) ผ่านทางทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. ดำเนินรายการโดย ทีมนักศึกษาวิชาเอกสื่อสารมวลชนดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


พิมพ์