ขอเชิญนักศึกษาทำแบบสำรวจความต้องการใช้งานแพคเกจอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา

        เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยอนุญาตและผ่อนคลายการใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ประกอบการให้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องสำรวจความต้องการของนักศึกษาอีกครั้งเพื่อให้การดำเนินการเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้หากการสำรวจพบว่านักศึกษาไม่มีความต้องการใช้งานแพคเกจอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณสื่อการเรียนการสอนให้คณะหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป

ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการเรียน 1/2563 ทำแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้...

https://race.nstru.ac.th/home_ex/blog/sim

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : แบบสำรวจความต้องการใช้งานแพคเกจอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา.pdf


พิมพ์