บริษัท มาร์เก็ตติ้ง การ์เด้น จำกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Campus Challenge 2020 จุดประกายไอเดียที่ใช่”

        เนื่องด้วย บริษัท มาร์เก็ตติ้ง การ์เด้น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการยานยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว” ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป โดยวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบมา และพิเศษสุดสำหรับ 20 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบจะได้พบกับเมนเทอร์สุดพิเศษ คุณครูลูกกอล์ฟ ที่จะมาจุดประกายไอเดียให้กับน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

        ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะเข้ามาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ให้กับนักศึกษาภายในชั้นเรียน ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 10.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำโครงการ 2 ท่าน ได้แก่ นางสาว สุนิสา เที่ยงไธสง และ นาย กษิฑิต บัวต๋า มาให้ความรู้กับนักศึกษา

        อาจารย์หรือนักศึกษาท่านใดที่จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งได้ที่คุณธีรวัฒน์ พูลผล ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ


พิมพ์