พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้รำโทนนกพิทิดกรุงชิง

        ขอเชิญชวนผู้สนใจ นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ มารับชมการแสดงรำโทนนกพิทิดที่ศูนย์การเรียนรู้รำโทนนกพิทิดกรุงชิง คุ้มตาหนุ่ย โทรจองล่วงหน้าได้ที่ คุณรุ่งไพลิน 093 7798585


พิมพ์