คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนพสกนิกร ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม 2563)

        คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพสกนิกร #ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม 2563) พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารพรหมโยธี คณะวิทยาการจัดการ (ตรงข้ามศูนย์อาหาร อาคาร 38)
 
📷 วิธีเตรียมพร้อมก่อนบริจาคโลหิต
1. ก่อนบริจาคโลหิต 1-2 วัน ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้ร่างกายสดชื่น เลือดไหลเวียนได้ดี
2. งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3. ไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนบริจาคโลหิต 1 วัน
4. รับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตภายใน 4 ชั่วโมง
5. นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมงขึ้นไป
 

พิมพ์