กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "Go for Real... อยากปังต้องเลิกปลอม"

        กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "Go for Real... อยากปังต้องเลิกปลอม" สามารถกรอกเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.goforrealthailand.com ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Go for Real... อยากปังต้องเลิกปลอม.pdf


พิมพ์