ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 231

        คณะวิทยาการจัดการ ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารชุมชน" วิทยากรโดย ผศ.ดร.กรกฎ จำเนียร และคณะ ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ อาคารพรหมโยธี

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : กำหนดการ เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารชุมชน.pdf

 

พิมพ์