ประกาศ ขอความร่วมมือตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในช่วงวันหยุดสงกรานต์

        ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้ปิดทำการในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 10-15 เมษายน 2564 คณะจึงขอความร่วมมือมายังคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ปิดสวิตช์
ปลั๊กไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ แอร์ และตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องทำงานของท่านรวมทั้งประตูเปิด-ปิดให้เรียบร้อย และหากท่านมาทำงานในช่วงวันหยุดดังกล่าวก็ขอให้ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน และก่อนออกจากห้องเดินทางกลับบ้าน

    ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ประกาศ ขอความร่วมมือตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในช่วงวันหยุดสงกรานต์.pdf

 


พิมพ์